कार्य क्षेत्र

पांचथर, तेह्रथुम, धनकुटा र भोजपुर जिल्ला ।