कार्य क्षेत्र

सडक डिभिजन पोखरा, कास्की अन्तर्गत चालु अवस्थामा रहेका  योजना तथा कार्यक्रमहरु

  • बिभिन्न बजेट उपशिर्षक अन्तर्गत कास्की र स्यांग्जा जिल्लाका सडक तथा पुल निर्माणका कार्यहरु यस कार्यलयका कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् साथै यि दुइ जिल्लाभित्र पर्ने रणनैतिक सडक सञ्जालको मर्मतका कार्यहरु पनि यसै कार्यलयकाो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्।