कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway ललिजन खनाल 9856015570 loleet.khanal@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री किरण सुबेदी 9856037070 subediray@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री सन्तोष थापा 9849875975
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री ठाकुर प्रसाद भण्डारी 9846065917
5 Account Officer Third Class Account Account श्री सिता न्यौपाने गैरे 9847227474 लेखा अधिकृत
6 Accountant Non Gazatted First Class Account श्री लवाङ दोर्जे लामा
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री श्याम सुन्दर पौडेल 9840010900
8 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री सन्तोष घिमिरे 9856016418
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री किरण सुबेदी 9856065004
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री राजन सापकोटा 9856081935
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री चन्द्र किशोर माझी 9867826991
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री पूर्णिमा पोख्रेल
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री जमुना पौडेल
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री लोकेश पौडेल 9857622246
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री मुन्ना तामाङ्
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री बिनोद कुमार पौडेल 9858085075 सब इन्जिनियर हाइवे
17 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री मधु बराल 9846023112 नायब सुब्बा
18 Lab Technician Non Gazatted First Class श्री गुरु प्रसाद बराल
19 Kharidar Non Gazatted Second Class Administration General Administration श्री कमला बस्नेत
20 Lab Assistant Non Gazatted Second Class Engineering Civil श्री लक्ष्मण लम्साल
21 Light Vechicle Driver Classless श्री नकुल कुंवर
22 Light Vechicle Driver Classless श्री शिव प्रसाद सापकोटा
23 Light Vechicle Driver Classless श्री खिम बहादुर मल्ल 9846069647
24 Light Vechicle Driver Classless श्री लेखनाथ पौडेल 9856036104
25 Office Assistant Classless श्री नारायण प्रसाद शर्मा
26 Office Assistant Classless श्री मधु माया ओझा
27 Office Assistant Classless Administration General Administration श्री दुर्गा बहादुर घोरासैनी 9856025571