कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class श्री धुर्ब कुमार श्रेष्ठ 9857833567
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway निरोज महर्जन
3 Sub Engineer Non Gazatted First Class सुरेन्द्र यादव
4 Sub Engineer Non Gazatted First Class पुरुषोत्तम कुमार महतो
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class गेजमान राना
6 Computer Operator Non Gazatted First Class निर्मला के.सी.
7 Kharidar Non Gazatted Second Class शम्भु ठाकुर
8 Assistant Accountant Non Gazatted Second Class सुवास गुरागाई
9 Typist ओब बहादुर डि सी
10 aa waa operator Non Gazatted Second Class बोध राज बस्नेत
11 Lab Assistant Non Gazatted Second Class ध्रुव राज आचार्य
12 Lab Assistant Non Gazatted Second Class महेन्द्र कुमार गौतम