सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/118 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 लिलाम सम्बन्धि सूचना-MOPHIDIM/AUCTION/01/2080-81 यान्त्रिक कार्यालय, फिदिम २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/117 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/116 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २० डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Rescheduling of Financial Opening Notice for Consulting services of Contract No: MBHPD/337011084/080/81-CS-01, MBHPD/337011084/080/81-CS-02 and MBHPD/337011084/080/81-CS-03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० फाल्गुण २० डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दरभाउ उपलब्ध गराइ दिने वारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०८० फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र आव्हानको सूचना, सूचना नं 06/RDDML-080/81 सडक डिभिजन, दमौली २०८० फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/114 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Request for Expression of Interest for SRCTIP-DOR-CS-IND-38 Individual Consultant - Financial Management Consultant विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/115 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Request for Expression of Interest for SRCTIP-MOPIT/DOR-CS-IND-39 Individual Consultant - Technical Advisor (Road Safety) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/113 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/03 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० फाल्गुण १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Financial Opening Notice for Consulting services of Contract No: MBHPD/337011084/080/81-CS-01, MBHPD/337011084/080/81-CS-02 and MBHPD/337011084/080/81-CS-03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/112 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/111 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Invitation for Bids (IFB) आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८० फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 विक्रेताको सुची तयार गर्ने सम्बन्धी सूचना सडक डिभिजन, चौरजहारी २०८० फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 इसुजु पिकअपको गियर बक्स तथा क्लच सम्बन्धि स्पेयर पार्ट्स खरिद दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्