हाम्रो बारेमा

कार्यालयको ईतिहास                          

तनहुँ, लमजुङ, गोरखा तथा मनाङ जिल्लामा रहेका तथा बन्दै गरेका सामरिक महत्वका सडकहरुको मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्ने गरी स्थापना भएको ।                                                                                                            

चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु                        

रणनैतिक महत्वका सडकहरु पृथ्वी राजमार्ग (मुग्लिङ कोत्रे खण्ड), व्यास मार्ग, खैरेनी भीमाद घुमरीघाट सडक, डुम्रे बन्दीपुर सडक, डुम्रे बेशीसहर सडक, वेसिसहर चामे सडक तथा आँवु गोरखा सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्ने कार्यको अतिरिक्त नेपाल सरकारले तोकेका अन्य सडक तथा पुलहरु निर्माण (यसैसाथ संलग्न छ)                                                                                                            

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उद्देश्य                            

तनहुँ, लमजुङ, गोरखा तथा मनाङ जिल्लामा रहेका तथा बन्दै गरेका सामरिक महत्वका सडकहरुको मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्ने, उक्त सडकमा पर्ने पुलहरुको मर्मत तथा निर्माण गर्ने तथा नेपाल सरकारबाट तोकिएका विभिन्न अन्य सडक तथा पुलहरु निर्माण गरी यातायात व्यवस्था प्रभावकारी वनाउने ।                               

कामसँग सम्बन्धित शाखाहरु                         

  • प्राविधिक शाखा                             
  • आर्थिक प्रशासन/लेखा शाखा                                 
  • प्रशासन शाखा
  • ल्याब       

कार्यालयले दिने सेवा सम्बन्धी विवरण

नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार ।