कार्य क्षेत्र

तनहुँ, लमजुङ्ग, गोरखा र मनाङ्ग जिल्लामा पर्ने रणनैतिक सडकहरुको मर्मत सुधार (आयोजना बाहेक) तथा अन्य तोकिएको जिम्मेवारी अन्तर्गतका स्थानिय सडक र पुल निर्माण।