कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway श्री पशुपति ज्ञवाली ९८५६०६७१२१ damaulidivision@gmail.com
2 Account Officer Third Class Administration Account शर्मिला थपलिया ९८४५११४०८६ damaulidivision@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री बबिता शर्मा ९८५६०६७१२० damaulidivision@gmail.com
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री हरि बहादुर लामा ९८४६०५५४३४ damaulidivision@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री कल्पना मिश्र ९८५६०३०००१ damaulidivision@gmail.com
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway श्री अमित ढकाल ९८६०९२०७२४ damaulidivision@gmail.com
7 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration श्री राम हरि खनाल ९८४६०९१९९९
8 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account श्री नवराज रेग्मी ९८५६०६७०८८
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री सन्तोष घिमिरे ९८५६०१६४१८
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री दिपेन्द्र पन्थ ९८४६३३३०४५
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री जमुना पौडेल ९८४६२८१३६०
12 Computer Operator Non Gazatted First Class श्री प्रेम बहादुर आले ९८४६१६७९३८
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री सुवास ढकाल ९८४६७९३३३०
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री मुकेश कुमार मण्डल ९८४०६६५८७७
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री दिपकराज जोशी ९८४९९९५८९१
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री विराट श्रेष्ठ ९८६१८६७३९३
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway श्री परिक्रमा पन्त ९८४३७५६९११
18 Lab Assistant Non Gazatted Second Class श्री सूर्य प्रसाद भण्डारी ९८४६०४४५५८
19 Light Vechicle Driver Classless श्री कुल बहादुर थापा ९८५६०६०४३२
20 Light Vechicle Driver Classless श्री चुम बहादुर मगर ९८५६००१४४०
21 Light Vechicle Driver Classless श्री दिलिप पाण्डे ९८४३००७९६४
22 Office Assistant Classless श्री जङ्ग बहादुर तामाङ्ग ९८०४१९४२६२
23 Office Assistant Classless श्री ‌ओम बहादुर दरै ९८१८१५१५१९
24 Office Assistant Classless श्री जङ्ग बहादुर मगर ९८२५१४१२१७