आयोजनाहरु


आ व २०७८/०७९ मा सडक डिभिजन दमौली अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजनाहरु  
सि नं LMBIS कम्पोनेन्ट नं योजनाको नाम यस आ व मा विनियोजित वजेट जिल्ला
ब उ शि नं ३३७०११३७    सडक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम (दायित्व भएका योजनाहरुमात्र) 38400  
१०९० बुल्दिखोला–शिवालय–पृथ्वीराजमार्ग हुँदै घासिकुवा –सेरा–मुलपानी–मान्द्रे–पड्केपसल (बागेश्वरी मार्ग) 2400 तनहुँ
2 ५५४ तनहुँ जिल्ला रिसिङ गापा झापुटार भिरकोट सडक कालोपत्रे 2400 तनहुँ
१०९३ सृङ्गपथमार्ग कालोपत्रे–तनहुँ जिलाको भिमाद वजार देखि ऋष्ङि रानिपोखरी हुँदै देवघाट गाउँपालिकाको गाइघाट सडक, तनहु 2400 तनहुँ
4 ४५० कालीमाटी लौदारी भञ्जाङ्ग हुँदै रतनपुर चन्द्रावती सडक 2400 तनहुँ
३४४ छिम्केश्वरी मार्ग आँबु छिम्केश्वरी हिलेखर्क बरादी सम्म सडक कालोपत्रे, तनहुँ 2400 तनहुँ
6 १८३ ढोरवाराही मार्ग- दुलेगौडा- सुक्लागण्डकी नपा- सालडाँडा स्याङ्जा- विरुवा चिन्नेवास रामपुर पाल्पा सडक, तनहु 2400 तनहुँ
१७५ दमौली छाब्दी मोटरमार्ग – व्यास न.पा. बन्दीपुर गा.पा. सडक, तनहु 2400 तनहुँ
8 १७६ वन्दिपुर, थारुबास कुवाडी हुँदै ढाडखोला वुद्ध सिंह मार्ग जोड्ने बन्दिपुर गा.पा. सडक, तनहु 2400 तनहुँ
४९४ व्यास न.पा. वडा नं.७, कलेस्ती-गजौडे-विर्ता-सुँगुरे-भन्ज्याङ्ग हुँदै भानु न.पा. वडा नं.६, टुहुरे पसल-अर्चले-भन्ज्याङ्ग-रामघाटार-पाँचसय-फाँट (मिर्दी-मर्स्याङ्दी मार्ग, ३२ कि.मि.) सडक 2400 तनहुँ
10 १८१ भीमकाली मार्ग (तनहुँ जिल्लाको भिमाद देखि स्याङ्जा जिल्लाको चापाकोट न.पा. ६ को केलादोघाट हुँदै पाल्पा जिल्लाको रामपूर न.पा. हुँदै आयेभ¥याङ (तरसेन) जोड्ने ), तनहु 2400 तनहुँ
११ १८९ प्यारजुंग गौडा इलामपोखरी बिचौर दुधपोखरी कुनाघाट सडक, लम्जुंग 2400 लमजुङ्ग
12 १८८ परेवा डांडा कुन्छा भागरथी भन्ज्यांग जिताटक्सार सुर्यापाल समी भन्ज्यांग रामघा जोड्ने सडक, लम्जुंग 2400 लमजुङ्ग
१३ १८५ तनहुँको तुरतुरे हुँदै गोरखा (पालुङटार हवाईग्राउण्ड) लम्जुङ (गरमबेशी÷धमिलीकुवा)–बोराङखोला–बिचौर दूधपाखरुी सडक, लम्जुंग 2400 लमजुङ्ग
14 ४०० बेसिशहर–बाख्रेजगत–नाल्मा–रामबजार सहिद हरीकला सडक, लम्जुंग 2400 लमजुङ्ग
१५ १७९ तार्कुघाट मोरिया प्यारजुंग बिचौर सडक, लमजुंग 2400 लमजुङ्ग
16 १८७ चामे–खाङसार सडक, मनांग 2400 मनाङ्ग
ब उ शि नं ३३७०११२२    स्थानिय सडक पुल निर्माण 116980  
1 510 दोर्दी खोला, चिती सेरा सडक, लमजुङ्ग 1100 लमजुङ्ग
2 529 मुगे- चेपेनदी सडक पुल निर्माण 2000 लमजुङ्ग
3 527 लार्के धारापानी देखि रूईला मोटरबाटोमा पर्ने नासो गा.पा. ७ दुध खोलामा पुल, मनाङ 2000 मनाङ्ग
4 525 न्याफु गा.पा. खोत्रो मनांग मर्साय्न्ग्दी नदीमा पुल, मनांग, मनाङ 2000 मनाङ्ग
5 517 मर्स्याङ्दी नदीमा मोटरेवल पुल, मुङजे भाक्रा, मनाङ्ग 10000 मनाङ्ग
6 962 क्याङदी खोला मोटरेबलपुल योजना जुरिफाट हुँदै चिसापानी शुक्लागण्डकी न.पा. वडा नं. १० र ११ तनहुँ, स्याङ्जा/तनहुँ 4750 तनहुँ
7 1355 पुमाखोला पुल बेंशीशहर चामे सडक खण्ड बेंशीशहर न.पा. ट र ७ जोडने, तनहुँ 1380 लमजुङ्ग
8 536 मादी नदी पुल, व्यास न.पा. ५, चिन्तुटाको बीचमा, तनहुँ 2000 तनहुँ
9 534 मर्स्याग्दी नदी पुल, भानु न.पा. ३ चाम्बास बाट गोरखा कटेरी फाट सडक, तनहुँ 2000 तनहुँ
10 533 चुँदी खोलामा मोटरेवल पक्की पुल, तनहुँसर र बसन्तपुर विचमा रहको चुँदी खोलामा, तनहुँ 2000 तनहुँ
11 532 दुधपोखरी २ बिच्‍चौर लांगदी खोला दाभान पुल 2000 लमजुङ्ग
12 531 दमौली शान्तिनगर सडक पुल-व्यास ३ र पाटन व्यास ५ जोड्ने 2000 तनहुँ
13 524 बोइदिमघाट (कोइदिमघाट) पुल सोली नदि, ब्यास न.पा. १३ र श्रीषिंग गाउपालिका १ कोइदिम जोड्ने, तनहु, तनहुँ 2000 तनहुँ
14 528 नासोङ्ग गा.पा. २ खोत्रे पुल, मनाङ 2000 मनाङ्ग
15 521 मादी–मर्स्याङ्गदी पक्की मोटरेवल पुल, तनहुँ कवादी पुल 10000 तनहुँ
16 519 त्रिशुली नदी पुल, घुमाउनेघाट (चितवन/तनहुँ जोड्ने), तनहुँ 10000 तनहुँ
17 516 काली गण्डकी पुल, डेढगाउँ, नवलपरासी र तनहुँ बोर्डर (नवलपरासी/तनहुँ), नवलपरासी 10000 तनहुँ
18 514 जिदी खोला पुल, मिर्दी भिमाद सडक, तनहुँ 10000 तनहुँ
19 513 सेतीगण्डकी पुल, खैरेनीटार ९, तनहुँ 10000 तनहुँ
20 507 मादी नदी पुल, सिसाघाट (तनहुँ / लमजुंग जोड्ने), तनहुँ 1000 तनहुँ
21 970 मिदिम खोला पुल, करापुबाट डडुवा मालिङ्ग गा.वि.स., कास्की 4750 लमजुङ्ग
22 530 लम्जुङ मर्स्याङदी गा पा ६ र ७ जोडने सेरामा ङादीखोला मोटरेवल पुल लमजुङ 2000 लमजुङ्ग
23 526 छ्याङदी खोलामा पुल, (दोर्दी खोला हिले देखि फलेनी जाँदा बीचमा पर्ने खोला), दोर्दी गा.पा. , लम्जुङ्ग 2000 लमजुङ्ग
24 523 मर्स्याङ्गदी नदी पुल, भोटेओडार बेलघारी, लमजुङ्ग 10000 लमजुङ्ग
25 511 मिदिम खोला पुल, कर्पुटार नाल्मा बेशीशहर सडक पुल, लमजुङ्ग 10000 लमजुङ्ग
ब उ शि नं ३३७०११69     बैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम 190000  
38 सृङ्गपथमार्ग: गाईघाट (चितवन) - ऋषिंग- चापाकोट- गल्याङ्ग (स्याङ्गजा) सडक, चितवन तनहुँ स्याङ्जा 20000 तनहुँ
227 कलेस्ती गजौड़े पोखरीछाप हुँदै चन्द्रावती सडक, तनहुँ   30000 तनहुँ
152 वन्दिपुर - वाहुनभञ्ज्याङ्ग - धर्मपानी सडक तनहुँ 30000 तनहुँ
26 मादी करिडोर (सिसाघाट÷स्यास्त्री÷भगवतीटार÷ तारकाङ्ग÷नामार्जुन सडक) 50000 तनहुँ
151 भानुमार्ग चन्दावती राईपाली सुन्दर वजार 30000 तनहुँ
153 वेशिसहर गाउशहर बाख्रे जगत नाल्मा राम बजार (वेशिसहर देखि पोखरा जाने) सडक स्तरोन्नति 30000 लमजुङ्ग
ब उ शि नं ३३७०११३8     राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम 130000  
1 89 खैरेनीटार-भिमाद-भूमरीघाट-कावासोती सडक NH-45 80000 तनहुँ
2 83 भिमाद-रामपुर-मित्याल-आरुङखोला सडकको भिमाद-रामपुर सडक खण्ड NH-68 50000 तनहुँ
ब उ शि नं ३३७०११७६     निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक ४८०००  
९६ राइनास न पा स्थित बोराङखोला देखि बिच्चौर फुलांगिरि इलामपोखरी जोड्ने गौडा भञ्ज्याङ नौथर शेरा तिलाहार बाझाखेत गाउशहर बाग्लुङ्गपानी मालिङ्ग गिलुङ्ग रामबजार सडक १२००० लमजुङ्ग
९९ चामे–खाङसार सडकको स्वर्गद्वारी होम्दे (एयरपोर्ट) मुङ्चि खण्ड १२००० मनाङ्ग
९८ श्रृङ्गपथ गाइघाट (चितवन) रिसिङ्ग चापाकोट गल्याङ्ग (स्याङ्गजा) सडकको पोखरिछाप देखि मोहमि खण्ड १२००० तनहुँ
९७ विर्ता हुदै भानु न पा वडा नं ६ टुहुरे पसल अर्चले भञ्ज्याङ्ग रम्घाटार मनटे हटिया सडक १२००० तनहुँ
ब उ शि नं ३३७०११३२    रणनैतिक सडक पुल तथा पुलेसा संरक्षण 13000  
417 रैदु खोला, डम्रे-बेसीसहर-चामे, लमजुङ्ग 1500 लमजुङ्ग
461 पुल पुलेसा संरक्षण तथा मर्मत संभार 10000 तनहुँ
418 सिरुगं खोला, डम्रे-बेसीसहर-चामे, लमजुङ्ग 1500 लमजुङ्ग
ब उ शि नं ३३७०११३६    सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा ५०००  
    सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा ५०००