सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७९ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/68 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/69 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 टायर ट्युब खरिद सम्बन्धि सिलबंधी दरभाउ पत्र आब्हान को सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/67 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/66 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Request for Expression of Interest (REOI) (TOR for ESIA is attached) पुल महाशाखा, सडक विभाग २०७९ चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/65 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा 03-DROLTP/079/080 सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा 07-DROLTP/079/080 सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा 10-DROLTP/079/080 सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र रद्द गरिएको सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
13 बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा 05-DROLTP/079/080 सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा 08-DROLTP/079/080 सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा 06-DROLTP/079/080 सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्रका लागि निमन्त्रणा 09-DROLTP/079/080 सडक डिभिजन, ललितपुर २०७९ चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना. HEDKTM/DP/079-080/64 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ चैत्र १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय २०७९ चैत्र १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Clarification No.2; ACCESS-DOR-BGC-QCBS-01; Selection of Consulting Service For (i) Detailed Engineering Survey and Design of Upgradation Works for Gorusinghe-Chanauta (19Km) Highway section and associated Bridges; (ii) Environment Assessment for Upgradation Works for Gorusinghe-Chanauta (19Km) highway section and associated Bridges and; (iii) Construction Supervision of Improvement/Widening of Butwal-Gorusinghe-Chanauta section (69Km) of East –West Highway. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ चैत्र १३ डाउनलोड गर्नुहोस्