कार्य क्षेत्र

यस कार्यालयको कर्यक्षेत्र भित्र पर्ने धनकुटा र तेरथुम जिल्लामा सडक पूर्वाधारको बिकाश तथा बिस्तार गर्ने र बिध्यमान सडक संग्रचानको मर्मत सम्भारको मर्मत गरी सडकमा पहुच नभएका क्षेत्रहरुलैइ सडक संजालमा जोडी स्थानियाहरुको जीवनलाई सहज तथा सरल बनाउने तथा अन्य क्षेत्रहरुको ( कृषि पर्यटन आदिको) बिकाशमा टेवा पुर्यौनाए द्रिस्तिकोण रहेको छ भने उक्त जिल्लामा पर्ने लोक्मर्गा तथा सहायक मार्गहरुको निर्माण र मर्मत सम्भार गरी यातायात व्यवस्थापनलाई सहज रुपमा संचालन गर्ने कार्यालयले उदेस्य राखेको छ ।

सि.न.
ब.उ.शि.न / कार्यक्रम
आयोजनाको नाम
३३७१६५३,नियमित मर्मत
यस डिभिजनको क्षेत्राधिकर भित्र पर्ने सबै सडकहरु (१४८.७५ कि मि)
३३७१६५३,रिकरेन्ट मर्मत
यस डिभिजनको क्षेत्रधिकार भित पर्ने सबै सडकहरु धनकुटा-हिले-बसन्तपुर देउराली सडक खण्ड (१४८.७५ कि मि.)
३३७१६५३,स्पेसिफिक मर्मत
यस डिभिजनको क्षेत्रधिकार भित पर्ने सबै सडकहरु (१४८.७५ कि मि.)
३३७१६५३,आवधिक मर्मत
कोशी राजमार्ग (पात्लेखोला-धनकुटा-हिले-बसन्तपुर सडक खण्ड (३८.३९ कि.मि.)
३३७३५६४,रणनैतिक सडक पुनर्स्थापना तथा सुधार
कोशी राजमार्ग (हिले-बसन्तपुर्-देउराली खण्ड, ९ कि.मि.
३३७३५६४, सडक यातायात सुरक्षा अतिक्रमान नियन्त्रण तथा सिमा सुराक्षा
सबै सडकहरु
३३७३३१४
सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा
३३७३२०४
पूल पुलेसा सन्ग्रक्षन
३०७१०८४,औधोगिक पूर्वाधार बिकाश कार्यक्रम (बिशेष आर्थिक क्षेत्र समेत )
निगाले सिमेन्ट खानी पहुच मार्ग
१०
३३७३३५४(सम्भावित रणनैतिक सडक हरु )
आठराई-मनासारी-ठोक्लुंग-फेदाप सडक
भेडेटार-राजारानी ६ न बुधबारे रबिराके सडक
श्रीजुंग-पौठाक-पोक्लबुहंग-सिमरा सडक
११
३३७३३५४,( क्षेत्रिय तथा पर्यटकीय महत्वका सडक हरु )
मुयाग्लुंग-टुडिखेल-तमोर-राके भन्ज्यांग सडक
बेल्टार-मुडे-सनिस्चरे सडक
बेल्टार-सिरकतेरी-धनकुटा पर्यटन सडक
सुनसरीको चतरादेखि धनकुटाको लेगुवा हुदै संन्खुवासभाको केवाबेशी तुलिंग्तार जोड्ने सकक, संखुवासभा
सुक्रबारे त्रुके सुदाप साखमा सुन्ग्नाम मंगलबारे सडक तेरथुम
एवा ५ बानियाचौतारा बात द्याकु ३ जिम्मगाउ हुदै लाद्द निगुरा दिन सडक
१२
३३७३३५४,(अन्य सहरी सडक हरु
धनकुटा सहरी सडक
निगाले तामांग गाउ उत्र्पानी सडक
धनकुटा नगरपालिका २ मा रहेको निगाले पात्ले सडक
पाख्रिबास न. पा. सहरी सडक धनकुटा
म्याग्लूँगा सहरी सडक
संग्क्रन्ति बजार सहरी सडक
झ्लामे साघु नेबि काम्रुंग महेले सम्दु देउराली सोबुबा देउराली सडक
ईवा ६ देबिस्थान जल्सिंह प्रा बि मौलो डाडा निउरा सडक
१३
३३७३५९४, (निर्बाचन क्षेत्र सडक हरु )
मुगा गा बि स पाख्रिबास ३ देखि मुगा ४ हुदै घोदेतार भोजपुर ,धनकुटा नि.क्षे.न.२
सिम्सुवा (बेधेतार) बुधिमोरंग खुवाफोक कुरुले मौनाबुदुक मध्यचौबिसे कृषि सडक, धनकुटा नि.क्षे.न१
जीरी खिम्ती मोरंग सम्दु सक्रान्ति सडक, तेत्रथुम नि.क्षे न.१
१४
३३७३५९४, (स्थानीय सडक तथा पूल निर्माण )
तमोर नदी पूल