कार्य क्षेत्र

यस कार्यालयको कर्यक्षेत्र भित्र पर्ने धनकुटा र तेह्रथुम जिल्लामा सडक पूर्वाधारको बिकास तथा बिस्तार गर्ने र विध्यमान सडक संरचनाको मर्मत सम्भारको मर्मत गरी सडकमा पहुच नभएका क्षेत्रहरुलाई सडक संजालमा जोडी स्थानियाहरुको जीवनलाई सहज तथा सरल बनाउने तथा अन्य क्षेत्रहरुको ( कृषि पर्यटन आदिको) बिकासमा टेवा पुर्यौनाए दृष्टिकोण रहेको छ भने उक्त जिल्लामा पर्ने लोक्मर्गा तथा सहायक मार्गहरुको निर्माण र मर्मत सम्भार गरी यातायात व्यवस्थापनलाई सहज रुपमा संचालन गर्ने कार्यालयले उदेश्य राखेको छ ।

सि.न.

ब.उ.शि.न / कार्यक्रम

आयोजना को नाम

३३७३१०११३,नियमित मर्मत

यस डिभिजन सडक कार्यालयको क्षेत्राधिकर् भित्र पर्ने सबै सडक हरु (१२८.९८ कि मि )

३३७३१०११३,रिकरेन्ट मर्मत

यस डिभिजन सडक कार्यालयको क्षेत्रधिकार् भित पर्ने सबै सडक हरु भेडेटार धनकुटा हिले बसन्तपुर देउराली सडक खण्ड (१२८.९८ कि मि )

३३७३१०११३,स्पेसिफिक मर्मत

यस डिभिजन सडक कार्यालयको क्षेत्रधिकार् भित पर्ने सबै सडक हरु (१४८.७५ कि मि )

३३७३१०११३,आवधिक मर्मत

कोशी राजमार्ग (भेडेटार-मुलघाट  सडक खण्ड (१७ कि.मि)

कोशी राजमार्ग (रुद्रबारी-हिले   सडक खण्ड (२८ कि.मि)

३३७०११३८-४,राजमार्ग स्तरोन्नती तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम

कोशी राजमार्गको भेडेटार-पात्लेखोला-हिले सडक खण्ड (NH-08),

कोशी राजमार्गको लेगुवा-केवाबेशी सडक खण्ड (NH-08)

पुष्षलाल राजमार्गको हिले-बसन्तपुर सडक खण्ड (NH-03)

३३७३१०११३

सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा

३३७०११६९४(वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमरु )

उत्तरे-यासोक-लुम्बुघाट-म्याङलुङ सडक खण्ड तेह्रथुम

सुकेपोखरी छातेढूङ्गगा भदौरे इबा ह्वाकु चोकपुर ढूँगेसाँघु सडक धनकुटा

३३७०११७६४, (निर्वाचन क्षेत्र रणनैतिक सडक )

पाख्रीबास-फलाटे-भोजपुर सदरमुकाम सडक, धनकुटा(०+००० देखि ६+८००)

जिरीखिम्ती देखि मोराहाङ हुदै पौठाक बजार सडक, तेह्रथुम (०+००० देखि ८+४००)

३३७०११२२४, (स्थानीय सडक पुल निर्माण )

तमोर नदी पुल ,लम्बुघाट(  पाँचथर -तेह्रथुम जोड्ने ), पाँचथर

खोरंग खोला पुल, म्याङलुङ न.पा. वडा नं. ९ लामेबगर र फेदाम गा.पा. ३ को दिपलबोट जोड्ने, तेहर्थुम