हाम्रो बारेमा

कार्यालयको ईतिहास
तत्कालीन धनगढी डडेल्धूरा सडक योजनाबाट धनगढी डडेल्धूरा सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि वि.सं. २०४८ सालमा सू.प. डिभिजन सडक कार्यालय नं. २ को नामबाट डडेल्धूरा जिल्लाको भात्कांडामा यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । तत्कालीन डडेल्धूरा डोटी सडक योजनाबाट स्याउले देखि सिलगढीसम्मको सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण भएपछि वि.सं. २०५४ साल मंशिर महिनामा डोटी जिल्लाको दिपायल, कूलपातेमा यस कार्यालय सरी डडेल्धूरा, डोटी र अछाम जिल्लाको कार्यक्षेत्र भित्र रही आएकोमा वि.सं. २०७१ सालको सडक विभागको संगठन पूनर्संरचना  पश्चात हाल डडेल्धूरा र डोटी जिल्लाको कार्यक्षेत्रमा रही डिभिजन सडक कार्यालय, कूलपाते डोटीको नामबाट यस कार्यालयले कार्यसम्पादन गरी रहेको छ ।

कार्यालयले दिने सेवा सम्बन्धी विवरण

सार्वजनिक सडक काट्न पर्ने भै सहमति माग भएमा (ब्यक्ति/ सरकारी निकाय/ संघ/ सस्था/ उपोभोक्ता समिति) आवश्यक प्रकृया पुर्‍याई नियमानुसार लाग्ने शुल्क धरौटी लिई समय तोकी स्वीकृति दिने ।

नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भए बमाेजिमकाे काम ।