सुझाब

  • कालिगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा) सडक योजना

    तानसेन, पाल्पा

  • +977-75-521552

  • +977-75-521552

  • kaligandakicorridor@dor.gov.np


आफ्नो सुझाब पठाउन तलको फर्म भरेर "पठाउनुहोस्" बटनमा थिच्नुहोस ।