सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 कार्यालय अवस्थित ठेगाना (Location) Share गरिदिने सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७८ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 कार्यालयको लागि घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना hulaki २०७८ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना सडक डिभिजन, लहान २०७८ चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०६-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ चैत्र २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Contract Award Notice, Contract Identification Number SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1, Consulting Service for Construction Supervision of Improvement/Widening of Nagdhunga - Naubise - Mugling Road and Bridges विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 निर्माण कार्य ताकेता सहित स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना Itahari-Nepali २०७८ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 सूचना नं. 10 को LOI सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७८ चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Construction of Compound Wall हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०७८ चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सुचना नं. ०७-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice of LOI यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७८ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दायित्व विवरण सम्बन्धमा । सडक विभाग २०७८ चैत्र ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notification of Intention to Award the Contract; SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB 1 & SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB 2 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ चैत्र ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Amendment Notice on Request for Expression of Interest(REOI) of NP-DOR-BIMPII-CS-QCBS-PP-01 सडक विभाग २०७८ फाल्गुण २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice regarding Notification of Intention to Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-CS-NNM-QCBS-1 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७८ फाल्गुण २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना नं. ०६-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सुचना नं. ०२-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक कार्यालय, बुडर २०७८ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 बोलपत्रदाताहरुको लागी ठेक्का आव्हान गरिएको सम्बन्धि सुचना Itahari-Nepali २०७८ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आशयको सुचना नं.०५-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७८ फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आव्हान सम्न्धी सूचना धनगढी (हसनपुर)-खुटिया-बि‍.पी. नगर-गडशेरा-दिपायल सडक योजना २०७८ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्