सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Invitation for Bids पुल महाशाखा, सडक विभाग २०८० फाल्गुण २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 फर्निचर खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना सडक विभाग २०८० फाल्गुण २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Desktop Computer, Smart Board, Laptop तथा Sound System खरिदको लागि बोलपत्र आह्वान सडक विभाग २०८० फाल्गुण २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/118 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 लिलाम सम्बन्धि सूचना-MOPHIDIM/AUCTION/01/2080-81 यान्त्रिक कार्यालय, फिदिम २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 स्वतः प्रकाशन २०८० साउन देखि पुस मसान्तसम्म सडक डिभिजन, लहान २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/04 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० फाल्गुण २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/117 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/116 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण २० डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Rescheduling of Financial Opening Notice for Consulting services of Contract No: MBHPD/337011084/080/81-CS-01, MBHPD/337011084/080/81-CS-02 and MBHPD/337011084/080/81-CS-03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० फाल्गुण २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 सिलबन्दि दरभाउपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० फाल्गुण १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र आव्हानको सूचना, सूचना नं 06/RDDML-080/81 सडक डिभिजन, दमौली २०८० फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/114 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Request for Expression of Interest for SRCTIP-DOR-CS-IND-38 Individual Consultant - Financial Management Consultant विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/115 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Request for Expression of Interest for SRCTIP-MOPIT/DOR-CS-IND-39 Individual Consultant - Technical Advisor (Road Safety) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/113 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/03 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० फाल्गुण १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/112 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Financial Opening Notice for Consulting services of Contract No: MBHPD/337011084/080/81-CS-01, MBHPD/337011084/080/81-CS-02 and MBHPD/337011084/080/81-CS-03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्