सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 विवरण पठाउने सम्बन्धमा। सडक विभाग २०७९ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/31 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ०८ सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ पौष २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/30 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/28 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/29 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बाेलपत्र सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, जनकपुर २०७९ पौष २० डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०३-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ पौष १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ पौष १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्रहरूको लागि निमन्त्रणा सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ पौष १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सुचना ०३ सडक डिभिजन, डोटी २०७९ पौष १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०२-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ पौष १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/27 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Request for Expression of Interest (REOI) for SRCTIP-DOR-TESP-CS-QCBS-30 Consultancy Services of Training and Employment Service Providers विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ पौष १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/26 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना (मैनाचुली / सिद्धिसाई प्रकाश जे.भि.) सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना (देवनारायण पवन / मैनाचुली / खम्पाच्चे जे.भी.) सगरमाथा लाेकमार्गाग (गाईघाट-दिक्तेल) सडक योजना २०७९ पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने तथा बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, हेटौडा २०७९ पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/25 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्