सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/25 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/24 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 सूचना नं. 01-079-80 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०७९ मंसिर २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सूचना नं. ०५-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ मंसिर २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ००५-२०७९/८० सडक डिभिजन, महेन्द्रनगर २०७९ मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 बोलपत्र स्वीकृत तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सुचना ०२-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ मंसिर २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Shortlist Notice Regarding Notice No.: DORHMISICT/079/80 सडक विभाग २०७९ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Request for Proposals (CN: DORHMISICT/337310113/079/80-001) सडक विभाग २०७९ मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलव्ध गराउने सम्बन्धी सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०७९ मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 सडक डिभिजन, शिवपुरको स्वत: प्रकाशन (पहिलो त्रैमासिक २०७९) सडक डिभिजन, शिवपुर २०७९ मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTREST(BRIDGE SECTION) NOTICE NO:02/BIMP/2079/80 सडक विभाग २०७९ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTREST(BRIDGE SECTION) NOTICE NO:03/BIMP/2079/80 सडक विभाग २०७९ मंसिर १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 प्राविधिक बोलपत्र स्वीकार गर्ने सम्बन्धि सुचना ।। सडक डिभिजन खलङ्गा, जुम्ला २०७९ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/23 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) and TOR पुल महाशाखा २०७९ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/22 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/21 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/19 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/20 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notification of Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-NCS-17 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ मंसिर ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्