सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सुचना - HEDKTM/DP/079-080/18 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ मंसिर ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०४-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
3 राष्ट्रिय राजमार्गका अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, भरतपुर २०७९ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सुचना नं ०२/०७९/८०) सडक डिभिजन, धनकुटा २०७९ कार्तिक २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notification of Award for Contract Identification Number SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Expression of Interest (EOI)_Notice सडक विभाग २०७९ कार्तिक २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Regarding opening of Financial Proposal विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०३-२०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notification of Intention to Award; SRCTIP-DOR-NCS-17 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ कार्तिक ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.१०-२०७८/७९ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ कार्तिक ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Amendment on REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI); ACCESS/02/079-80; विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आश्विन २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बोलपत्र आवहान, आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने र बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सुचना नं.०२-०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ आश्विन १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice for Notification of Intention to Award the Contract; SRCTIP-DOR-W-NNM-ICB-3 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आश्विन १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बिजया दशमीकाे शुभकामना २०७९ हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०७९ आश्विन ११ फाइल उपलब्ध छैन
15 Request for Expression of Interest (REOI) of Consultancy Services of (i) Detailed Engineering Survey and Design of Upgradation Works for Gorusinghe-Chanauta (19Km) highway section and associated Bridges, (ii) Environment Assessment for Upgradation Works for Gorusinghe-Chanauta (19Km) highway section and associated Bridges and (iii) Construction Supervision of Improvement/Widening of Butwal-Gorusinghe-Chanauta section (69Km) of East –West Highway. विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ आश्विन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 बोलपत्र आव्हान गरिएको बारे महाकाली राजमार्ग (ब्रह्मदेव-झुलाघाट-दाचुला-टिंकर सडक ) योजना २०७९ आश्विन ०५ फाइल उपलब्ध छैन
17 दर भाउ उपलब्ध गर्ने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०७९ भाद्र ३१ फाइल उपलब्ध छैन
18 Invitation for Bids for the Miscellaneous Items सडक विभाग २०७९ भाद्र ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने तथा आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने आशयको सुचना ०१-०७९/८० सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ भाद्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दर भाउ उपलब्ध गर्ने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०७९ भाद्र २९ फाइल उपलब्ध छैन