सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र आह्वानको सूचना ००२/७६/७७ सडक डिभिजन, चरिकोट २०७६ भाद्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Notice regarding the LoI [Contract ID: PMEU-337159-075-76/DPR-05,08,10,22,25,27,31] सडक विभाग २०७६ भाद्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धि आशयको सुचना न.१-२०७६/७७ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७६ भाद्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice Regarding .Notice No:DORHMISICT-076-77-01;C.N: DORHMISICT-3371653-076-77-01, 2076-05-15, HMIS-ICT सडक विभाग २०७६ भाद्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D11,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D09,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice Regarding RFP, C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D10,2076-05-11 उत्तर-दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय २०७६ भाद्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice regarding the opening of financial proposal [Contract ID: PMEU-337159-075-76/DPR-05,08,10,22,25,27,31] सडक विभाग २०७६ भाद्र १० डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०१/२०७६/७७ सडक डिभिजन, दमक २०७६ भाद्र ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 Notice Regarding Intention of Acceptance, C.N.MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, 2076-04-19, MBHPD सडक विभाग २०७६ साउन १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Notice Regarding Opeining Of FInancial Proposal, 2076-04-09, MBHPD सडक विभाग २०७६ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 बार्षिक प्रगति विवरण सारांस २०७५-७६ सडक डिभिजन, दमक २०७६ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice Regarding Online Human Resource Survey, 8 July 2019 सडक विभाग २०७६ आषाढ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Notice regarding the Letter of Intent PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38 सडक विभाग २०७६ आषाढ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice regarding the letter of intent PMEU/3371594/075/76/DPR-12 सडक विभाग २०७६ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice regarding the opening of financial proposal PMEU/337159/075/76/DPR:21,24,26,28-30,32-38 सडक विभाग २०७६ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 घर टहराहरुको क्षेतीपूर्ति रकम सम्बन्धमा सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
19 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Notice Regarding the Letter of Intent of Acceptance PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14 सडक विभाग २०७६ आषाढ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्