सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 अत्यन्त जरुरि !! LMBIS Instruction & Procedure (आगामी आ.व. ०७७/७८ को प्रस्तावित कार्यक्रम प्रविष्टी सम्बन्धमा) सडक विभाग २०७६ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Notice Regarding the Extension of Time(EoT-01) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31 सडक विभाग २०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice Regarding the Extension of time(Extention No-02) for RFP Submission, QRDC-R/2076/77-01 गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice Regarding the Extension of Time(EoT-03) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21 सडक विभाग २०७६ चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice Regarding the Extension of Time(EoT-02) for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21 सडक विभाग २०७६ चैत्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice Regarding Extension of Time For RFP Submission QRDC-R/2076/77-1 गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र २०७६ चैत्र १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice Regarding the Extension of Time for RFP Submission PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21 सडक विभाग २०७६ चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 e-GP सम्बन्धि PPMO को सूचाना सडक डिभिजन, भरतपुर २०७६ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धमा सडक डिभिजन, दमक २०७६ चैत्र ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाको सूचना नं. :01-2076/77 मा संशोधन गरिएको । सडक विभाग २०७६ चैत्र ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 Regarding Invitation of Proposals from Shortlisted Consultants [PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31], Planning Monitoring and Evaluation Unit (PMEU), DOR सडक विभाग २०७६ चैत्र ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Regarding Manpower Repetition [PMEU/33701123/076/77/DPR:25,29 & 30] सडक विभाग २०७६ फाल्गुण २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०९ र १० /२०७६/७७ सडक डिभिजन, दमक २०७६ फाल्गुण २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना -०९/२०७६/७७ सडक डिभिजन, दमक २०७६ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 Regarding Invitation of Proposals from Shortlisted Consultants [PMEU/33701123/076/77/DPR:01-21], Planning, Monitoring and Evaluation Unit (PMEU,DOR) सडक विभाग २०७६ फाल्गुण १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Regarding Amendment No. 1 for Notice No.1/076/77 [Madan Bhandari Highway Project Directorate, Chakupat, Lalitpur] सडक विभाग २०७६ फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Amendment Notice No. 1 Notice No: DORHMISICT/076/77/04 Date of First Publication: 2076/10/29 सडक विभाग २०७६ फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Request for Proposal (RFP) - (CN: DORHMISICT/337310113/076/77-01 (RE)) (February 2020) सडक विभाग २०७६ फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Regarding clarification on repeated key professionals; PMEU/33701123/076/77/DPR:22-31 (Except DPR-25, 27 & 28) सडक विभाग २०७६ माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Regarding Clarification to the Queries in Pre-bid meeting held on 2076/10/23 at Madan Bhandari Highway Project Directorate for notice no.1/076/77 Published on Naya Patrika National Daily on 2076/10/02 सडक विभाग २०७६ माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्