सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०१-०८१/८२ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 अधिकृत बिक्रेता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/081-082/01 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/081-082/02 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे-मलेखु सडक खण्ड) बन्द रहने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना । नागढुङ्गा-मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड) २०८१ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 बोलपत्र आव्हान RDJKR/081-82/01 सडक डिभिजन, जनकपुर २०८१ आषाढ २५ फाइल उपलब्ध छैन
8 लिलाम सम्बन्धि पुन सुचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८१ आषाढ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 खरिद कारवाही रद्द गरिएको सूचना पुल महाशाखा, सडक विभाग २०८१ आषाढ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 मोटरसाइकल खरिदको लागी दर रेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ आषाढ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
11 सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना सडक विभाग २०८१ आषाढ १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 सम्पति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्रीको बोलपत्रको आशयको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ आषाढ १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने बारे -MTC/DP/080-81/12 यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८१ आषाढ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 लिलाम कार्यको बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 लिलाम कार्यको बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना (HEDITH/AUCTION/01/2080-081) हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/156 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Lettter of Intent for IFB/04/2080-081-SBQ/HEDPKR/Goods हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ आषाढ १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Notice for Notification of Contract Award Notice for Contract Identification No; ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 1 and Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८१ आषाढ ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/155 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८१ आषाढ १० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/38 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ आषाढ ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्