सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०३-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० चैत्र ३० डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Award of Contract (SASEC Highway Enhancement Project) SHEP/2022/CSCKL-01 आयोजना निर्दशनालय (ए.डी.बी.) २०८० चैत्र २७ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 यातायात आवागमन बन्द रहने सम्बन्धि सूचना सडक डिभिजन. दाङ्ग २०८० चैत्र २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/129 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/128 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/127 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 भालुवाङ्ग- चकचके सडकमा यातायात सूचारु रहेको सूचना सडक डिभिजन, प्युठान २०८० चैत्र २० डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/125 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/126 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 आशयको सुचना यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/124 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 लिलाम सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना यान्त्रिक कार्यालय, फिदिम २०८० चैत्र १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 शिलवन्दी प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना। सडक डिभिजन, चौरजहारी २०८० चैत्र १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notification of Intention to Award for Contract Identification ACCESS-DOR-BGC-QCBS-37 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० चैत्र १४ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/123 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice of Request for Bids for Upgrading of Mahendra Highway: Kamala -Dhalkebar- Bagmati Road Section and bridges (Km 238+030 to km 260+100); Contract no: SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 1) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/120 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने बारे यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Notice of Request for Bids for Upgrading of Mahendra Highway: Kamala -Dhalkebar- Bagmati Road Section and bridges (Km 260+100 to Km 289+840); Contract no: SRCTIP-DOR-W-KDP-ICB-4 (Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/121 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० चैत्र १२ डाउनलोड गर्नुहोस्