सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना IFB NO.: 3/2080/081-SBQ/HEDPKR/Goods हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/106 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/105 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 इसुजु पिकअपको गियर बक्स सम्बन्धि स्पेयर पार्ट्स खरिद दररेट सहित प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 शकाइ न्यु मेटिक रोलर मर्मत सम्बन्धि दर रेट प्रस्ताब पेश गर्ने बारेको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०८० फाल्गुण ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/104 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/103 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 वैदेशिक अध्ययन/छात्रवृत्तिका मनोनयन सम्बन्धमा । सडक विभाग २०८० माघ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 सिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना IFB NO.: 2/2080/081-SBQ/HEDPKR/Goods हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० माघ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 DOR Newsletter Volume 31 सडक विभाग २०८० माघ २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/02 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/102 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/101 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/100 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/99 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० माघ २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDPKR/DP/080-081/01 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० माघ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना नं.०२-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० माघ १७ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Bid Addendum (Addendum No. 1 and Clarification No. 1) for Contract Identification No. ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot-2). विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/12 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 Sealed Quotation Notice HEDITH/SQ/GOODS/04/2080-081 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० माघ १६ डाउनलोड गर्नुहोस्