विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

सडक एवं पुल निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी देशका विभिन्न भागहरुलाई एक-आपसमा आवद्ध गराई  देशकाे समग्र आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उध्येश्यका साथ सार्वजनिक सेवामा संलग्न रहेका सडक विभागका केन्द्रीय संगठन संरचना अन्तर्गतका विभिन्न ५ महाशाखाहरु मध्ये विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा पनि एक रहेको छ । यस महाशाखाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।


Web-page : https://dor.gov.np/dorfcb