सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखा

सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाकाे कार्य विवरण तथा कार्यविधि :

(१) सडकहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, बिस्तृत सर्भेक्षण तथा डिजाईन कार्य गर्ने ।

कार्यविधि :

 • सडक आवश्यक भएको भनी व्यक्ति वा संस्थाबाट प्राप्त निवेदनहरू दर्ता गर्ने ।
 • प्राप्त निवेदनहरू राष्ट्रिय यातायात नीति, पंचवर्षीय योजना इत्यादि जस्ता नीतिहरु अनुसार भए नभएको जाँच गर्ने ।
 • प्राप्त हुन सक्ने स्रोतहरुको अनुपातमा बार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने ।
 • स्वीकृत कार्यक्रममा परेका सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत सर्बेक्षण तथा डिजाईन कार्यहरुको कार्यसूची तयार गर्ने ।
 • आवश्यक परामर्श सेवा प्राप्त गर्न टेन्डर डकुमेन्टहरु तयार गर्ने ।
 • नियुक्त गरिएका परामर्शदाताहरुको कामको मूल्यांकन गर्ने ।
 • तयार भएको सम्भाव्यता अध्ययन, बिस्तृत सर्भेक्षण तथा डिजाइन कार्यहरुको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यन्वयनका लागि प्राथमिकता तोक्ने ।

(२) सामरिक महत्त्वको सडक संजाल तथा त्यसमा जोडिने गरी सडक विभाग अन्तर्गतका कार्यालय तथा योजनाहरु तथा अन्य निकायले गरेका सडक सम्बन्धी सर्भे र डिजाईन कार्यको जाँच गरी अन्तिम अनुमति दिने ।

कार्यविधि :

 • प्राप्त निबेदनहरु दर्ता गर्ने ।
 • निबेदनमा उल्लेखित कार्यहरु राष्ट्रिय यातायात नीति, पंचबर्षिय योजना इत्यादी जस्ता नीतिहरुमा भए नभएको जाँच गर्ने ।
 • सडक डिजाइन सम्बन्धी सडक विभागका मापदण्डहरु र सम्बन्धित अन्य मुलुकका मापदण्डहरु अनुसार काम भए / नभएको जाँच गर्ने ।
 • मापदण्डहरु अनुसार काम नभएको भए त्यसको औचित्य तर्कसंगत भए / नभएको जाँच गर्ने ।
 • अन्तिम अनुमति दिने ।

(३) सडक ट्राफिक र सडक दुर्घटना बिषयमा नीतिहरुको तर्जुमा, सडक डिजाइन सम्बन्धी Standard मापदण्ड,  Standard Drawings तथा सडकसंग सम्बन्धित अन्य Standard तयार पार्ने र पुराना Standard लाई अध्यावधिक गर्ने ।

कार्यविधि :

 • पंचवर्षिय योजनामा औल्याएइको सडक, ट्राफिक र सडक दुर्घटनाका क्षेत्रमा बन्नु पर्ने नीतिहरुको तर्जुमा गर्ने।
 • भएका मापदण्डहरुको प्रत्येक २ बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने ।
 • नयाँ मापदण्डहरु तयार गर्न र पुराना मापदण्डहरु अध्यावधिक गर्न कार्यवाही उठाउने ।
 • परामर्श सेवा आवश्यक पर्ने भएमा कार्यसूची र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गर्ने ।

(४) ट्राफिक दुर्घटना, यात्रु र परिवहन सम्बन्धी सर्भेक्षण अध्ययन गर्ने ।

कार्यविधि :

 • ट्राफिक प्रहरीसंग रहेको दुर्घटनाको तथ्यांकको उतार ल्याउने।
 • प्राप्त तथ्यांकलाई विभिन्न भेरिएवलहरु प्रयोग गरी विश्लेषण गर्ने।
 • सो विश्लेषणका आधारमा सडक निर्माण, मर्मत, सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने।

(५) ट्राफिक प्रहरीसंग मिलेर सडक दुर्घटनाको तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने।

कार्यविधि :

 • पहिलेका अध्यनहरुका आधारमा आवश्यक थप अध्यनहरुको कार्यसूची तयार गर्ने।
 • आवश्यक परामर्श सेवा प्राप्त गर्न टेन्डर डकुमेन्टहरु तयार गर्ने।
 • नियुक्त गरिएका परामर्शदाताहरुको कामको मूल्यांकन गर्ने।
 • अध्यनहरुबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा नीतिगत निर्णयहरु लिन प्रस्ताव तयार गर्ने।

(६) सडक सुरक्षा र ट्राफिक ब्यबस्थापन सम्बन्धी तालिम सामग्री तयार गरी विभिन्न सडक प्रयोगकर्ता, ट्राफिक प्रहरी र सडक प्राबिधिकहरुको लागी तालिम संचालन गर्ने।

कार्यविधि :

 • तालिम दिन आवश्यक वर्ग र तिनको तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्ने।
 • पहिले दिईएका तालिमको मूल्यांकन गर्ने।
 • तालिम सामग्री तयार गर्ने र स्रोत-व्यक्तिको छनौट गर्ने।
 • आवश्यक परामर्श सेवा प्राप्त गर्न Tender डकुमेन्टहरु तयार गर्ने।
 • तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला संचालन गर्ने।

(७) रोड सेफ्टी अडिट गर्ने ।

कार्यविधि :

 • योजना रहेको वा बन्दै गरेको सडकको सेफ्टी अडिट गर्ने बारे निबेदन दर्ता गर्ने ।
 • रोड सेफ्टी अडिट गर्नु पर्ने अन्य सडकको पहिचान गर्ने ।
 • सडक विभागको रोड सेफ्टी अडिट गाईडलाईन बमोजिम अडिट संचालन गर्ने ।
 • आवश्यक परामर्श सेवा प्राप्त गर्न टेन्डर डकुमेन्टहरु तयार गर्ने ।
 • कार्यान्वयनका लागि अडिट रिपोर्ट उपलब्ध गराउने ।

(८) ट्राफिक सिग्नल, ट्राफिक लगर, स्पिड डिरेक्सन दिभाइस जस्ता विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने उपकरणहरुको जडान र सम्भार गर्ने तथा नमूना सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक व्यवस्थापन आयोजना संचालन गर्ने ।

कार्यविधि :

 • संकलित तथ्यांकहरुका आधारमा नमूना आयोजनाहरुको पहिचान गर्ने।
 • आवश्यक परामर्श सेवा, सप्लाई र निर्माण सेवा प्राप्त गर्न टेन्डर डकुमेन्टहरु तयार गर्ने।
 • आयोजना संचालन गर्ने।

(९) सडक सम्बन्धित निकायहरुलाई सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी सल्लाह र जानकारी दिने।

कार्यविधि :

 • प्राप्त निवेदनहरु दर्ता गर्ने।
 • सडक विभागको वा अन्यत्रको मापदण्ड वा स्ट्याण्डर्ड प्राक्टिस वा अनुभवको आधारमा तथ्यांक, सल्लाह र जानकारी दिने ।